News

Eurovent Tavsiye 6-18 Dokümanın Türkçesi Hazır

06 November 2023

1 min read
News

Eurovent Tavsiye 6-18 Dokümanın Türkçesi Hazır

06 November 2023

1 min read

Eurovent, Klima Santralleri (AHU) Tavsiyesi 6-18’in Türkçe versiyonu yayınlanmıştır. AHU’lar için kalite kriterlerine ilişkin Tavsiye Dokümanını artık Eurovent web sitesinden indirebilirsiniz.

→ Please click here for the Polish version of this News story: Eurovent Recommendation 6-18 available in Turkish

Doküman, AHU kalitesinin bir ölçüsü olan yüksek verimli çalışma ve AHU’ların doğru hizmetini belirleyen özelliklere kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır. Gövde ve ilgili ekipman özellikleri, enerji verimliliği ve kontrol gereksinimleri, sürdürülebilirlik ve teknik belgelerin içeriği gibi çok çeşitli yönleri ele almaktadır. Bu belgedeki kılavuz bilgiler, yatırımcıların, tasarımcıların ve son kullanıcıların ünitenin uygulamaya yönelik beklenti ve gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Bu doküman Eurovent Yayınları bölümünden ücretsiz olarak indirilebilir.

Search
Click on the magnifying glass icon or press enter to start your search.

Log in

Don't have a Eurovent Extranet account? Register here!