News

Eurovent 4/23 -päivitys on nyt saatavilla suomeksi

02 November 2023

1 min read
News

Eurovent 4/23 -päivitys on nyt saatavilla suomeksi

02 November 2023

1 min read

Eurovent on julkaissut suomenkielisen päivitetyn version suosituksesta 4/23 ”Selection of EN ISO 16890 rated air filter categories for general air applications”. Tämä suositus on yhdenmukainen WHO:n vuonna 2021 antamien ilmanlaatua koskevien maailmanlaajuisten suuntaviivojen kanssa.

→ Please click here for the English version of this News story: Updated Eurovent 4/23 now available in Finnish

Suositus sisältää kattavat ohjeet ilmansuodattimien valinnasta yleisilmanvaihdon sovelluksiin, ja siinä hyödynnetään täysimääräisesti EN ISO 16890 -standardin vaatimuksia sisäilman laatuun liittyen. Asiakirja, jonka Eurovent-tuoteryhmän ”Ilmansuodattimet” (PG-FIL) osallistujat kehittivät, perustuu syvälliseen tekniseen ymmärrykseen suodatuksesta ja maailmanlaajuisten ilmansuodatinvalmistajien kokemuksiin. Se on osoitettu kaikille ilmanvaihtojärjestelmien parissa työskenteleville LVI-ammattilaisille, erityisesti suunnittelijoille, kiinteistöjen omistajille ja ilmansuodattimia sisältävien laitteiden valmistajille.

Asiakirja on ladattavissa maksutta Eurovent verkkosivuilta.

Search
Click on the magnifying glass icon or press enter to start your search.

Log in

Don't have a Eurovent Extranet account? Register here!